OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ
 
 
 
MENIU RAPID
 


Guvernul
Romaniei

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordonante « Cadrul legislativ

 Ordonanta de urgenta nr. 8 / 2014

pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare.
DescarcaOrdonanta de urgenta nr. 34 / 2013

privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18 /1991
DescarcaOrdonanta de urgenta nr. 16/2012

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
DescarcaOrdonanta de urgenta nr. 64/30.07.2010

privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
DescarcaOrdonanta nr. 10/21.01.2000

privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei
• abrogat de art.46 din LEGE 16/2007
Descarca