OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ
 
 
 
MENIU RAPID
 


Guvernul
Romaniei

 
 

Operator de date cu caracter personal - O.C.P.I. Cluj

 


FORMULAR

Formular solicitare legata de prelucrarea datelor cu caracter personalInformare - Operator prelucrare date cu caracter personal

Informare privind aplicarea legislatiei europeana in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679, publicat Ón Jurnalul Oficial al Uniunii L119 din 4 mai 2016

Informare - Operator prelucrare date cu caracter personalDrepturile persoanei vizate potrivit RGPD

Drepturile persoanei vizate potrivit RGPDResponsabilul cu DCP

Responsabilul cu DCP