OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ
 
 
 
MENIU RAPID
 


Guvernul
Romaniei

 
TEL VERDE
Sesizati faptele de coruptie ale personalului Ministerului Administratiei si Internelor la 0800.806.806 - linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie
 
 

Lista Servicii - Termene

 

ANEXA NR.1.51 la Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al A.N.C.P.I. nr.700/2014

Termenele pentru serviciile furnizate de A.N.C.P.I. si de unitatile subordonateTermenele pentru serviciile furnizate de A.N.C.P.I. si de unitatile subordonate - Oficiile de cadastru si publicitate imobiliara - carte funciara