OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ
 
 
 
MENIU RAPID
 


Guvernul
Romaniei

 
 

Legi « Cadrul legislativ

 


Legea 221 / 2013 - privind aprobarea OUG 12/2013

In Monitorul Oficial nr. 434/17.07.2013 a fost publicata Legea nr. 221/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene si de modificare si completare a unor acte normative.
Art. II din acest act normativ stabileste ca "Alineatul (5) al articolului 24 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 83 din 7 februarie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga."

Legea 214 / 2013 - Codul de procedura civila si modificarea unor acte normative

pentru aprobarea OUG 4/2013 privind modificarea Legii 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii 134/2010 privind Codul de procedura civila precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe
Descarca

Legea 165 / 2013 privind Restituirea_proprietatilor

privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
Descarca

Lege Nr.127 / 2013 privind aprobarea OUG nr.121/2011

pentru modificarea si completarea unor acte normative (pentru modificarea si completarea la Legea 7 / 1996)
Descarca

Lege Nr.133 / 2012 pentru aprobarea OUG 64 / 2010

privind modificarea si completarea Legii cadastrului si publicitatii imobiliare
DescarcaLege Nr. 60/10.04.2012

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil
DescarcaLEGE Nr. 219 / 19 Nov 2012 pentru aprobarea OUG.81 / 2011

LEGE nr. 219 din 19 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea unor acte normative
DescarcaLege Nr. 170/17.07.2010

pentru compleatarea art.45 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996 si pentru modificarea art.10 din Legea locuintei nr.114/1996
DescarcaLegea nr. 217/2007

pentru stabilirea criteriilor de baza a taxelor si tarifelor aferente elaborarii, analizei si verificarii documentatiilor cadastrale pentru inscrierea in cartea funciara a terenurilor agricole
DescarcaLege nr. 247/2005

privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente.
DescarcaLegea nr. 1/2000

pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
DescarcaLegea nr. 7/1996

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare.
DescarcaLegea nr. 50/1991

privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
DescarcaLegea nr. 18/1991

Legea fondului funciar actualizata
Descarca Legea 18/1991Decret-Lege Nr. 115/1938

pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare
• abrogat de art.72 din LEGE 7/1996
• abrogat de art.69 din LEGEA 7/1996
• abrogat de art.230 din LEGE 71/2011
Descarca