OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ
 
 
 
MENIU RAPID
 


Guvernul
Romaniei

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulare

 

Cerere eliberare Extras de Carte Funciara pentru Informare

Descarca - Cerere tip pentru eliberare extras cf pentru informare
Cerere eliberare Copii documente din arhiva

Descarca - Cerere tip pentru eliberare Copii documente din arhiva
Cerere de Informatii

Descarca - Cerere Informatii
Cerere de Informatii pentru intocmirea Planului parcelar

Descarca - Cerere Informatii pentru intecmire Plan Parcelar
Cerere pentru Consultare documente din arhiva

Descarca - Cerere tip pentru Consultare documente din arhiva
Cerere pentru Identificare numar carte funciara si nr. cadastral sau topografic

Descarca - Cerere tip pentru Identificare numar carte funciara si nr. cadastral sau topografic
Cerere pentru consultare documente din arhiva - Opisul alfabetic al proprietarilor / UAT

Descarca - Cerere pentru consultare Opisul alfabetic al proprietarilor / UAT
Cerere pentru Receptie si Inscriere

Descarca - Cerere tip pentru Receptie si Inscriere
Declaratie

Descarca - tip Declaratie
Cerere de Inscriere

Descarca - Cerere tip de Inscriere
Cerere pentru Inscriere imobil in evidentele de cadastru si carte funciara

Descarca - Cerere tip pentru Inscriere imobil in evidentele de cadastru si carte funciara
Cerere pentru Solicitare aviz de incepere sau receptie a lucrarii

Descarca - Cerere tip pentru Solicitare aviz de incepere sau receptie a lucrarii
Cerere pentru Anulare numar cadastral

Descarca - Cerere tip pentru Anulare numar cadastral
Cerere pentru eliberare Certificat de sarcini

Descarca - Cerere tip pentru model pentru Certificat de sarcini
Proces-verbal de vecinatate

Descarca - model pentru Proces-verbal de vecinatate
Cerere de restituire - Formular - Anexa 1

Cerere de restituire - Anexa 1
Declaratie pentru restituire - Anexa 2

Declaratie pentru restituire - Anexa 2